vrijdag 19 december 2008

ZELF WIJN MAKEN - ACCIJNS EN HOBBY

Van een mede wijnbouwer kreeg ik te horen dat hij door de Douane was gebeld met het verzoek 50 Euro accijns te betalen voor de geschatte hoeveelheid van 100 liter wijn. Nog nooit had hij een fles wijn verkocht en was dat tot op heden ook niet van plan geweest. Na veel speurwerk heb ik in diverse richtlijnen het volgende gevonden. Als amateur mag je, zonder dat je accijnsplichtig bent, bier brouwen en (mousserende en gewone) wijn maken van druiven en van andere vruchten, op voorwaarde dat je die wijn of het bier zelf, of met familie en vrienden in de eigen huiselijke kring, drinkt.
In de Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken, leest men:
Artikel 6, 10 en 14
Onverminderd de voorwaarden die zij vaststellen met het oog op de eenvoudige toepassing van de vrijstelling, mogen de Lid-Staten vrijstelling van accijns verlenen voor bier dat door een particulier is geproduceerd en dat door de producent, de leden van zijn gezin of zijn gasten wordt geconsumeerd, mits hier geen verkoop mee gemoeid is.
In de Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, leest men:
2.3.4. Alcoholhoudende dranken
Het merendeel van de transacties, zowel commerciële als particuliere, in het kader van de regeling veraccijnsde producten zijn intracommunautaire bewegingen van reeds tot verbruik uitgeslagen alcoholhoudende dranken. De sector van de alcoholhoudende dranken onderscheidt zich bovendien van de twee andere sectoren door de volgende
kenmerken:
– de productie is gespreid over een groot aantal producenten– het productenassortiment is zeer ruim– de producten hebben een sterk geografisch karakter (typisch regionale producten, gecontroleerde benamingen van oorsprong, enz.).
De bovengenoemde kenmerken verklaren waarom er een grote vraag kan bestaan naar producten met specifieke kenmerken die zich niet in alle gevallen onder de regeling belastingentrepots bevinden. De lage belastingtarieven in bepaalde lidstaten (bijvoorbeeld het nultarief voor wijn), in samenhang met het feit dat deze alcoholhoudende dranken door een groot deel van de bevolking worden geconsumeerd, verklaren de talrijke zowel legale als illegale intracommunautaire bewegingen van deze dranken voor particuliere doeleinden.

1 opmerking:

  1. Inderdaad te gek. Dateert nog van Napoleon. Niks beters te doen?

    BeantwoordenVerwijderen

WINEMAKING EQUIPMENT

WINEMAKING EQUIPMENT
Ask Peter